M.Šluta: "Turėjome mažokai laiko apsiprasti su aikšte"